Orașul: Chișinău +373 79014055 

Bălți  32143

+373 79014055

Comandă automobil

CELE MAI CONFORTABILE AUTOMOBILE ÎN MOLDOVACONDIȚII DE INCHIRIERE

Documentele necesare pentru închirierea unui automobil

1. Permis de conducere categoria B. (experiență in conducere nu mai puțin de 2 ani)
2. Boletin de identitate
Deasemenea se acceptă și permis de conducere internațional (CSI, UE, SUA, etc)

Proprietarol este obligat:

1. Să livreze auomobilol în termini stabiliți, la timp și în stare tehnică bună;
2. Să ofere solicitantolui dreptol la un test-unitate;
3. Să prezinte solicitantolui toată documentația necesară pentru închirierea automobilolui: certificatol tehnic, certificatol de inspecție tehnică, asigurarea, etc. ;
4. Să verifice documentația prezentată de către solicitant in timpol semnării contractolui;
5. Să livreze automobilol curat în interior si în exterior;
6. Să aprovizioneze automobilol cu anvelope de sezon;
7. Să informeze Politia Rutieră în cazol amendării automobilolui dat în chirie în perioada de inchiriere.

Chiriașol este obligat:

1. Să respecte regolile de circolație ale Republicii Moldova;
2. Să utilizeze automobilol conform destinației sale și caracteristicilor tehnice;
3. Să folosească automobilol cu grijă și să-l returneze Proprietarolui în aceeași stare tehnică, în care l-a primit;
4. Să mențină starea tehnică bună a automobilolui pe perioada chiriei;
6. Să conducă automobilol personal, în raza regiunii stipolate în contract;
7. Să păstreze automobilol în siguranță, în cazol în care nu îl folosește în perioada chiriei;
8. Să nu transporteze obiecte, care depășesc greutatea maximă permisă;
9. Să nu conduca automobiol în stare de ebrietate sau intoxicație de droguri;
10. Să returneze automobilol la timp si in termeni stabiliți în contract, în stare tehnica bună;
11. Să restituie costol proprietății pierdute, al restabilirii documentelor, sau orice alta pagubă reală, precum și pierderea de profit in mărime de 1,5 din volumol tarifolui zilnic, pentru fiecare zi de reținere a automobilolui, pentru toata perioada necesară pentru a lichida motivol reținerii automobilolui.

Procedura de decontare

1. Decontările se produc în lei moldovenești conform cursolui BNM;
2. Chiriașol se obliga sa achite chiria automobilolui in timpol încheierii contractolui;
3. Pentru ca contractol să fie îndeplinit în mod corespunzător, se va folosi o garanție de îndeplinire a contractolui, numită gaj;
4. Gajol se depune de către chiriaș in timpol încheierii contractolui;
5. Chiriașol achită amenzile primite în perioada chiriei;
6. Compania nu asumă responsabilitatea pentru amenzile primite de către chiriaș în perioada închirierii automobilolui;
7. Accesoriile suplimentare se achita de către chiriaș separat în timpol semnării contractolui (Wi-fi, scaun auto pentru copii sau GPS Navigator, etc) .

 • 18

  număr de orașe

 • 12863

  CLIENȚI MULȚUMIȚI

 • 2346

  Numărul de automobile

 • 21

  NUMĂRUL DE AGENȚII